RASIAS

RASIAS
nomen viri. 2. Machab. c. 14. v. 37.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • satellite — noun /ˈsatəlʌɪt/ a) An attendant on an important person; a member of someones retinue, often in a somewhat derogatory sense; a henchman. We read in the Bible, that Nicanor the persecutor of Gods Law [...] sent his Satellites to apprehend the good …   Wiktionary

  • paršlamštyti — paršlam̃štyti intr. palengva pareiti, parsivilkti, paršlamėti: Lig aš paršlam̃štysu lig numų, tiek rasias Yl. šlamštyti; paršlamštyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravirkinti — pravìrkinti Š, NdŽ; R, MŽ, N žr. pravirkyti: Išmyniosi [, žirgeli,] rūteles, pravìrkysi mergelę LB58. Kurį vakar pravirkino, tą vėl anksti palinksmino brš. | Par daugel metų žmogus gal rasias, katram šios giesmės pravirkys akį Žlv. virkinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rumba — 1 rumbà sf. (4) NdŽ žr. 1 rumbas: 1. N Ant kaktos rumba nuo skiedrantos, t. y. retys J. Ant sturplio arklio rumbos nuo botago išsimetusios J. Kad rėžė – nugaroj ir rumbà iššoko Slnt. Kai gausi botagu, galėsi džiaugtis rumbomìs Brs. Pastipusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruopa — 2 ruopa sf. nelygumas, iškilimas: Kad ta tošė senstančiam ir eitančiam į drūktį medžiui išpleišės ir iš to rasias ant medžių gumbai, rumbos, ruopos ir kietymės, tus reik tujau nuvokti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tirštokas — tirštokas, a adj. (1) NdŽ, DŽ1, KŽ, à (3) K, Rtr; N, L gana tirštas, apytirštis: Nės tirštoks alus perdėm per gomurį plaukdams ir tiršti malkai veikiaus prisotina skilvį K.Donel. Ir taip ilgai virinti, iki jau tirštokas [sirupas] rasias S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užudanga — užùdanga sf. (1), ažùdanga (r.) (1) žr. uždanga: 1. Užudanga bažnyčios tuoj persidalijo KN147. O anosp užudangosp padarysi penkis piliorius Ch2Moz26,37. O moteriškė ėmė ir ištiesė užudangą and atviros vietos šulnies Ch2Sam17,19. Štai, test tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veltėdys — veltėdỹs, ė̃ smob. (3a) J, Š, BŽ109, OGLII10, DŽ, NdŽ, KŽ, Kv, (3b) Brs, veltė̃dis, ė (2) DŽ2, vel̃tėdis (1), veltėdis (1) KŽ; S.Dauk, M, L, Rtr menk. dykaduonis: Kurs veltuo duoną ėda, tas yra veltė̃dis vaikas J. Dabar y[ra] tokių daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.